+0

JAZZNYHETER AKTUELLA EVENEMANG SVENSKA JAZZKLUBBAR JAZZBÖCKER PORTRÄTT KLASSISKA SKIVOMSLAG LÄNKAR
Svenska jazzpriser.

Jazzkatten, Gyllene Skivan, Grammis. Jan Johanssonstipendiet Jazzkann och många fler jazzpriser..


Gyllene Skivan 1954-2017

1954 delade Orkester Journalen, OJ, ut den allra första Gyllene Skivan till Lars Gullins Danny´s dream. Sedan dess har läsare och jury utsett ytterligare 56 vinnare, senast basisten Dan Berglunds Tonbruket med "Dig it to the end"
Se samtliga vinnare


Jazz-i-Sverige 1972-2010

1972 kom den första så kallade Jazz i Sverigeskivan ut och det var gruppen Sevda, som röstats fram att göra inspelning på Capriceetiketten och efterföljande turné för Rikskonserter. 2010 är gitarristen Samuel Hällqvist årets Jazz i Sverigeartist.

Se samtliga vinnare


Jazzens Grammis 1969-2017

Sedan 1969 utser även Grammisjuryn en jazzvinnare, som 2009 var sångerskan Jeanette Lindström "Attitude & Orbit Control".

Se samtliga vinnare


P2 Jazzvinnare 1993-1999 och Jazzkatten 2001-2017

Jazzradion SR P2 har sedan 1993 speglat det gångna svenska jazzåret genom en omröstning bland landets jazzskribenter. Med utgångspunkt från krikeromröstningen delar man också sedan år 2001 ut en Jazzkatt i fyra kategorier.

Se Jazzkattvinnarna


Jan Johanssonstipendiet 1969-2018

Efter pianisten och kompositören Jan Johanssons tragiska och alltför tidiga bortgång 9 november 1968 instiftades ett stipendium, som sedan dess årligen delats ut.

Se samtliga stipendiater


Tradjazzens Vänners Armstrongstipendiater 1971-2076

Föreningen Tradjazzens Vänner ( numera Klassisk Jazz) har sedan 1971 delat ut Louis Armstrongstiper på 3000 kronor. Priset delas ut till framför allt musiker, men också förtjänta administratörer.

Se samtliga stipendiater.


Christer Boustedtstipendiet 1987-2010

4 september 1986 gick altsaxofonisten, skådespelaren mm Christer Boustedt bort, endast 47 år gammal. Året därpå instiftades Christer Boustedtstipendiet och det kom under många år att delas ut under jazzfestivalen I Svabensverk i slutet av augusti Festivalen har upphört med stipendiet till Christers minne delas fortfarande ut.

Se samtliga stipendiaterPeter Asplund

meets Bernstein

Gyllene Skivan 2010
Jeanette Lindström

Grammis 2009Ludvig Berghe
Jazzkattvinnare

Mer än 700 recensioner.

Alla med DIG-betyg.


Denna sida:

Senaste nyheterna

Övriga

skivsidor:

Svensk Jazz 2014

Svensk Jazz 2013

Svensk jazz 2011-2012

Jazzsång

Storband

Klassisk jazz

Internationell jazz

Jazzstoria/

återutgivningar

Barnjazz

Diggat Special

DIG-recensioner
med olika jazzprofiler:

Miles Davis

Stan Getz

Lars Gullin

Mats Gustafsson

Bengt Hallberg

Lars Jansson

Jonas Kullhammar

Nils Landgren

Jan Lundgren

Lina Nyberg

Bernt Rosengren

Bobo Stenson

Tonbruket


Klassiska

skivomslag


DIG Jazz presenterar

jazzomslag man

minns eller missat!.
Se mer än 200

Klassiska skivomslag

Lars Gullin Special

DIG Jazz presenterar 93

skivomslag med Lars Gullin.

Charlie Parker Special
Andy Warhol Special

skivomslag

Faschings Vänners stipendium 1989-2017

Föreningen Faschings Vänner instiftade 1989 ett årligt stipendium, som går till ung lovande jazzmusiker. Priset är 2017 på 20 000 kronor.
Se samtliga stipendiater


Hedersgäster på Umeå Jazzfestival 1974-2017

Umeå Jazzfestival, som startades 1968, har sedan 1974 bjudit in en eller flera hedersgäster.

Se samtliga hedersgäster


Stiftelsen Thore Ehrlings Minnesfond 1989-2012

Stioendiefonden instiftades till minne av den legendariske trumpetaren och orkesterledaren Thore Ehrling, Den administreras av SKAP, Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik och årliga stipendiesumman är 40 000 kronor.

Se samtliga stipendiaterMats Gustafsson

Hedersgäst Umeå
Jazzfestival 2008

Stiftelsen för jazzmusik. Stipendiater 1990-2013

Stiftelsen för Jazzmusik bildades 1989 genom en donation från Laila och Charles Gavatin. Stiftelsen har till ändamål att stödja svenska och utländska musikanter, som verkar för att hålla jazzmusiken levande.

Se samtliga stipendiater


Harry Arnoldstipendiet 1992-2016

Harry Arnoldstipendiet delas ut till minne av storbandsledaren, arrangören och saxofonisten Harry Arnold, som gick bort i februari 1971, endast 50 år gammal.

Se samtliga stipendiater


Svenska Jazzriksförbundet Jazzkanna 1993-2017

Svenska Jazzriksförbundets Jazzkanna 2008 har delats ut sedan 1993 för nydanande insatser inom jazzmusiken.

Se samtliga pristagare

Svenska Jazzriksförbundet Hederspris 2002-2017

Sedan 2002 delar också Svenska Jzzriksförbundet ut ett hederspris, som delas ut för livslång insats inom jazzen och som även kan gå till internationella musiker.

Se samtliga pristagare


Lars Gullinpriset 1997-2086

Lars Gullin gick bort 17 maj 1976. Lars Gullin-priset, har delats ut sedan 1997 och är instiftat av Lars Gullin Sällskapet (LGS), Länsstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden på Gotland samt tidskriften Orkester Journalen (OJ).

Se samtliga stipendiater
Fredrik Norén

Lars Gullin och Lars
Färnlöfprisvinnare

Lars Färnlöfpriset 1994-2017

Västerås Stads Jazzpris till Lars Färnlöfs Minne har delats ut åtta gånger till nio olika musikanter. Det instiftades efter kompositören och trumpetaren Lars Färnlöfs alltför tidiga bortgång 13 februari1994.

Se samtliga pristagare


Django d´Or 1998-2011

Swedish Jazz Trophy, den svenska varianten av det franska Django d´ Or-priset, har delats ut sedan 1998 i tre olika kategorier; Master of Jazz, Contemporary Star of Jazz och Legend of Jazz.

Se samtliga pristagareBobo Stenson

Lars Färnlöfpriset

Django d´Orvinnare

Börje Fredrikssons Minnesstipendium 1999-2008

Börje Fredriksson var Eskilstuna-sonen och jazzmusikern, som gick bort endast 31 år gammal 1968. Han var den mest lovande unge tenorsaxofonisten i Sverige under 1960-talet. Stipendiet på 5000 kronor syftar till att uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser inom jazzen med anknytning till Eskilstuna.

Se samtliga stipendiater


Åke Haselgårdstipendiet 2000-2014

Klarinettisten Åke Hasselgård växte upp i Bollnäs och gjorde snabbkarriär på 1940-talet. Efter avslutade studier i Uppsala sökte han sig till USA. Där spelade han bland annat med sin store idol Benny Goodman. När han tragiskt omkom i en bilolycka i november 1948, bara 26 år gammal hade han redan gjort sig ett namn ”over there” som Stan Hasselgard. År 2000 började Bollnäs Jazzclub dela ut ett minnesstipendium på 10 000 kronor.

Se samtliga stipendiater


Kungl Musikaliska Akademiens Stora Jazzpris

Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Jazzpris är på 100 000 kronor och delas ut vid den årliga högtidssammankomsten i slutet av november.

Se samtliga stipendiater


Manifestpriset 2003-2017

Manifest är de små oberoende skivbolagens musikpris . Vinnarna utses i nio musikkategorier och fyra specialkategorier.

Se samtliga vinnare


Alice Babsstipendiet 2004-2016

Stipendiet. som är på 50 000 kronor. instiftades i samband med Alice Babs 80-årsdag 2004.I kriteriet sägs att stipendiaten skall vara en ung jazzprofil, max 30 år, och en gränslös improvisatör

Se samtliga stipendiater.


Arne Domnérus Guldsax 2004-2012

Stipendiet. som idag är på 50 000 kronor. instiftades i samband med Arne Domnérus 80-årsdag 20 december 2004.

Se samtliga stipendiateKarin Hammar

Första vinnaren
av Alice Babspriset

Monica Zetterlundstipendiet 2006-2018

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. En av uppgifterna är att samla in medel som tillförs Monica Zetterlunds Minnesfond och från denna dela ut stipendier vars syfte är att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i hennes anda.

Se samtliga stipendiater


Bert Levins Stiftelse för jazzmusik 2006-2015

2006 donerade Bert Levin 3 miljoner kronor till en stiftelse, som under en tioårsperiod ska delal ut årliga stipendier och bidrag till musiker och arrangörer inom jazzområdet.

Se samtliga stipendiater


Trumslagarpriset 2006-2017

Efter en donation från J Christer Ericsson instiftades 2006 ett trumslagarpris, som delas ut av föreningen Jazz i Alingsås.Prissumman är 20 000:-

Se pristagare


Anita O´Daypriset 2007-2012

Anita O´Daypriset har kommit till på initiativ av makarna Mona och Anders H Pers och delas ut av Jazzens Museum i Strömsholm. Priset är på 1000 dollar och går till sångerska som behärskar den jazzhistoriska traditionen och den klassiska repertoaren.

Se stipendiater


Gyllene Skivanvinnare 1954-2018

Det var 1954 som Orkester Journalen, OJ, delade ut den allra första Gyllene Skivan. Barytonsaxofonisten och kompositören Lars Gullin fick ta emot utmärkelsen för numera klassiska Danny´s dream. Prisutdelningen skedde i Stockholms Konserthus i samband med en minneskonsert för Charlie Parker.
Sedan dess har priset delats ut varje år, med undantag för 1968 då det gjordes alltför få inspelningar.

Gyllene Skivanvinnarna1954-2018:

1954 Lars Gullin, Danny´s dream (Metronome)

1955 Arne Domnérus, Rockin´ chair (HMV)

1956 Hacke Björksten, On the Alamo (Metronome)

1957 Bengt Hallberg, Dinah (Philips)

1958 Harry Arnold, Quincy´s home again (Metronome)

1959 Åke Persson, Quincy -here we come (Metronome)

1960 Jan Johansson, Mäster Johansgatan 12 (Megafon)

1961 Jan Johansson, 8 bitar Johansson (Megafon)

1962 Bengt-Arne Wallin, Old folklore in swedish modern (Dux)

1963 Eje Thelin, So far (Columbia)

1964 Lars Gullin, Portrait of my pals (Columbia)

1965 Bernt Rosengren, Stockholm Dues (Columbia)

1966 Börje Fredriksson, Intervall (Columbia)

1967 Arne Domnérus, Mobil (Megafon)

1969 Bernt Rosengren, Improvisationer (SJR)

1970 Jan Allan, Jan Allan ´70 (MCA)

1971 Bjarne Nerem, How long has this been going on (Odeon)

1972 Nisse Sandström, The Painter (Odeon)

1973 Putte Wickman, Happy new year (Odeon)

1974 Bernt Rosengren, Notes from the underground (Harvest)

1975 Eje Thelin, Eje Thelin (Caprice)

1976 Nannie Porres, Närbild (EMI)

1977 Rune Gustafsson, Move (Sonet)

1978 Arne Domnérus & Bengt Hallberg, Duets for Duke (Sonet)

1979 Nils Lindberg, Saxes galore (Bluebell)

1980 Jazz Incorporated, Live at Fasching (Dragon)

1981 Lars Sjösten, Select notes (Caprice)

1982 Jazz Incorporated, Walkin´ on (Dragon)

1983 Christer Boustedt, Plays Thelonious Monk (Dragon)

1984 Tolvan Big Band, Montreux and more (Dragon)

1985 Rolf Ericson, Stockholm sweetnin´ (Dragon)

1986 Krister Andersson, Krister Andersson and friends (Dragon)

1987 Bertil Löfgren, First time (Dragon)

1988 Åke Johansson trio, Encore (Dragon)

1989 Lars Sjösten kvartett, Roots and relations (Dragon)

1990 Joakim Milder, Still in motion (Dragon)

1991 Summit meeting, Full of life (Dragon)

1992 Peter Gullin, Tenderness (Dragon)

1993 Krister Andersson, About time (Flash Music)

1994 Bosse Broberg & Red Mitchell, West of the moon (Dragon)

1995 Anders Bergcrantz, In this together (Dragon)

1996 Bobo Stenson, Reflections (ECM)

1997 Jan Lundgren, Swedish standards (Sittel)

1998 Per "Texas" Johansson, Alla mina kompisar (Kaza)

1999 Arne Domnérus & Bernt Rosengren, Face to face (Dragon)

2000 Patrik Boman Seven Piece Machine, pb 7 (Arietta)

2001 Magnus Lindgren, Paradise open (Caprice)

2002 Per Henrik Wallin, Tiveden (Phono Suecia)

2003 E.S.T., Seven days of falling (Superstudio Gul)

2004 Peter Asplund, Lochiel´s warning (Prophone)

2005 Bobo Stenson Trio, Goodbye (ECM)

2006 EST, Esbjörn Svenssin Trio, Tuesday Wonderland (ACT)

2007 Anders Bergcrantz Quintet, About Time (Stunt)

2008 EST, Leucocyte (ACT)

2009 Bernt Rosengren Quartet "I´m Flying"(Pb7)
2010 Peter Asplund Quartet och Dalasinfoniettan

"Asplund meets Bernstein" (Prophone)

2011 Dan Berglunds Tonbruket "Dig it to the end" (ACT)

2012 Bobo Stenson Trio" Indicum" (ECM)

20<3 Fire! Orchestra "Exit" (Rune Grammofon)

2014 Daniel Karlsson Trio "Fusion for Fish" (Brus & Knaster) och

Isabella Lundgren "Somehow Life Got in the Way" (LadyBird)

2015 Per "Texas" Johansson "De långa rulltrapporna i Flemngsberg (Moserobie)

2016 Ellen Andersson "I´ll Be Seeing You" (Prophonr))

2017 Lina Nyberg "Terrestrial" (Hobb Records)

2018 Bobo Stenson Trio "Contra La Indecisión" (ECM/Naxos). 


Jazz i Sverige:

Från Sevda 1972 till
Samuel Hällkvist 2010

1972 kom den första så kallade Jazz i Sverigeskivan ut och det var gruppen Sevda, som röstats fram att göra sin debutinspelning och efterföljande turné. 2009 är sångerskan Josefin Lindstrand utsedd till årets Jazz i Sverigeartist.


Det var hösten 1971 tidningen Orkester Journalen (OJ) och Rikskonserter för första gången bjöd in till en omröstning,  där vinnaren fick möjlighet att spela in årets Jazz  i Sverigeskiva.

Här är samtliga Jazz i Sverigevinnare åren 1973-2006;

1972  Sevda (bl a Maffy Falay),

1973  Rena Rama (bl a Bobo Stenson)

1974  Björn Alkes kvartett

1975  Iskra (bla Sune Spångberg)

1976  Opposite Corner ( bl a Gunnar Lindgren)

1977  Förklädd Gud

1978  Birka ( bl a Rune Carlson)

1979  Mount Everest (bl a Gilbert Holmström)  

1980  Fredrik Norén Band

1981  Entra Cameléon (bl a Tomas Gustafsson)

1982  Änglaspel ( bl a Stefan Forssén)

1983  Tommy Koverhult

1984  Equinox ( bla Lars Jansson)

1985  Wail ( bl a Anders Bergcrantz)

1986  Soul Train (bl a Claes Janson)

1987  Monica Borrfors "Touch"

1988  Chapter Seven (bl a Bengt Berger) "Thums Up"

1989  Lulu Alke

1990  Encore ( bl a Jonas Knutsson)

1991  Stina Nordenstam "Memories of a Colar"

1992  Jonas Knutsson "Vyer"

1993  Max Schultz "Guitar"

1994  Jazz Furniture (bl a Esbjörn Svensson)

1995  Jeanette Lindström "Another Country"

1996  Amanda Sedgwick "Volt"

1997  Blue Pages  (bl a Fredrik Carlqvist)

1998  Harald Svensson

1999  Magnus Lindgren "Way Out"

2000  Johan Borgström "Smile and be serious"

2001  Lindha Svantesson (numera Kallerdahl) "Far from alone"

2002  Fredrik Nordström "On purpose"

2003  Josefine Cronholm "Hotel Paradise"

2004  Fredrik Ljungkvist YunKan 12345

2005  Daniel Karlsson Pan Pan

2006 Fabian Kallerdahl Galore "MaxiMusic"

2007 Nils Berg "Sailors fighting in the dance hall"

2008 Wildbirds & Piecedrums

2009 Josefin Lindstrand

2010 Samuel Hällkvist 


Jazzens Grammisvinnare 1969-2017

1969: Jan Johansson & Radiojazzgruppen "Höstspelor" (SR, Sveriges Radio)

1970. Jan Allan "Jan Allan -70" (MCA)

1971: Arne Domnérus Trio "Fancy" (Gazell)

1972: Jan Johansson "300 000 km/sek" (Megafon)

Därefter Grammisuppehåll till

1987: Monica Borrfors "Your touch" (Caprice)

1988: Chapter Seven "Thumbs Up" (Caprice)

1989: Monica Zetterlund "Monica Z" (BMG)

1990: Red Mitchell " A Declaration of Interdependence" (Four Leaf Records)

1991: Änglaspel: "Zigidap" (Prophone)

1992: Mikael Råberg Big Band (TonArt)

1993: Sister Majs Blouse (Mirrors)

(Bobo Stenson, Joakim Milder, Palle Danielsson, Fredrik Norén ).

1994: Lina Nyberg "When the Smiles Shine Through." (Prophone)

1995: Gunnar Bergsten "The Good Life" (Arietta)

1996: Bobo Stenson Trio "Reflections". (ECM)

1997: Esbjörn Svensson Trio E.S.T."Winter in Venice". (SuperStudio Gul) .

1998: Per "Texas" Johansson "Alla mina kompisar" (Kaza)

1999: Bernt Rosengren plays Evert Taube (Arietta).

2000: Lennart Åberg "Seven Pieces" (Phono Suecia).

2001: Magnus Lindgren "Paradise Open". (Caprice)

2002: Oddjob (Amigo).

2003: E.S.T. "Seven days of falling".(SuperStudio Gul)

2004: Goran Kajfes "Headspin".(Amigo)

2005: E.S.T. "Viaticum" (ACT)

2006: E.S.T. "Tuesday Wonderland" (ACT)

2007: Rigmor Gustafsson "Alone with you" (ACT)

2008. EST, Leucocyte (ACT)

2009 Jeanette Lindström "Attitude & Orbit Control" (Playground)

2010 Dan Berglunds Tonbruket (Act)

2011 Dan Berglunds Tonbruket "Dig it to the end" (Act)

2012 Neneh Cherry & The Thing " The Cherry Thing" (SmallTown Suoerstudio)

2013 Dan Berglunds Tonbruket "Nubium Swimtrip" (Act)

2014 Daniel Karlsson Trio "Fusion for Fish" (Brus & Knaster)

2015 Oddjob "Folk" (Caprice)

2016 Dan Berglunds Tonbruket "Foreevergreens" (Act)

2017 Goran Kajfes Subtropic Arkestra -"The Reason Why Vol.3" (Headspin)Tonbruket

Grammis 2013

P2 Jazzvinnare 1993-99

Jazzkatten 2001-2017

Jazzradion SR P2 har sedan 1993 speglat det gångna svenska jazzåret genom en omröstning bland landets jazzskribenter. Med utgångspunkt från krikeromröstningen delar man också sedan år 2000 ut en Jazzkatt i fyra kategorier; Årets Jazzartist, Årets Jazzgrupp. Årets Nykomling och Musiker som förtjänar större uppmärksamhet/Grand Cru.


Årets Jazzartist(Musiker

1993 Trumpetaren Anders Bergcrantz, 1994 Pianisten Jan Lundgren

1995 Pianisten Esbjörn Svensson, 1996 Pianisten Esbjörn Svensson
1997 Pianisten Bobo Stenson, 1998 Saxofonisten Per "Texas" Johansson

1999 Saxofonisten Magnus Lindgren


2001 Saxofonisten Mats Gustafsson, 2002 Saxofonisten Magnus Lindgren,

2003 Saxofonisten Jonas Kullhammar, 2004 Saxofonisten Jonas Kullhammar
2005 Saxofonisten Fredrik Ljungkvist, 2006 Pianisten Bobo Stenson.
2007 Saxofonisten Lennart Åberg. 2008 Trumpetaren Anders Bergcrantz.

2009 Saxofonisten Mats Gustafsson. 2010 Pianisten Jacob Karlzon.

2011 Sångerskan Lina Nyberg. 2012 Basisten Nina de Heney.

2013 Sångerskan Mariam Wallentin. 2014 Basisten/cellisten Svante Henrysson

2015 Sångerskan Isabella Lundgren. 2016 Munspeelaren Filip Jers.

2017 Trumslagaren Robert Ikiz


Årets Jazzgrupp

1993 Ingick ej i omröstningen. 1994 Jazz Furniture, 1995 Fredrik Norén Band,
1996 Bobo Stenson Trio och Esbjörn Svensson Trio, 1997 Bosse Brobergs Nogenja,
1998 Per "Texas Johansson kvartett och Bobo Stenson Trio
1999 Bernt Rosengren Oktett


2001 Patrik Boman Seven Piece Machine, 2002 Berger-Knutsson-Spering

2003 Jonas Kullhammar Quartet, 2004 EST, Esbjörn Svensson Trio

2005 Fredrik Ljungkvist YunKan 5, 2006 Bobo Stenson Trio
2007 Bobo Stenson Trio. 2008 Paavo. 2009 Atomic. 2010 The Stoner

2011 Elin Larsson Group. 2012 Seval. 2013 Fire! Orchestra.

2014 Pianiten Daniel Karlsson Trio. 2015 Pianisten Jacob Karlzon 3

2016 Tonbruket 2017 .Sisters of Invention


Årets Nykomling

1993 Sångerskan Rebecka Törnqvist, 1994 Sångerskan Viktoria Tolstoy

1995 Sångerskan Jeanette Lindström, 1996 Saxofonisten Amanda Sedgwick
1997 Pianisten Jacob Karlzon, 1998 Saxofonisten Karl-Martin Almqvist
1999 Saxofonisten Magnus Lindgren


2001 Saxofonisten Jonas Kullhammar, 2002 Vibrafonisten Mattias Ståhl
2003 Saxofonisten Fredrik Kronkvist, 2004 Pianisten Ludvig Berghe

2005 Trumslagaren Jon Fält, 2006 Saxofonisten Kristian Harborg
2007 Saxofonisten Fredrik Lindborg. 2008 Saxofonisten Linus Lindblom.

2009 Saxofonisten Lisen Rylander. 2010 Saxofonisten Elin Larsson.

2011 Pianisten Naoko Sakata. 2012 Sångerskan Isabel Sörling.

2013 Saxofonisten Anna Högberg. 2014 Basisten Elsa Bergman.

2015 Gitrristen Susanna Risberg. 2016 Trumslagaren Anna Lund..

2017 Ellen Andersson Quartet.


Årets kompositör ( ny kategori 2009)

2009 Sångerskan Sofia Jernberg. 2010 Saxfonisten Fredrik Ljungkvist.

2011 Trumpetaren Ann-Sofi Söderqvist 2012 Pianisten Cecilia Persson

2013 Anna-Lena Laurin. 2014 Pianisten Cecilia Persson.

2015 SaxofonistenbBasklarinettisten Nils Berg.

2016 Sångerskan Josefine Lindtrand.. 2017 Malin Wättring.


Musiker som förtjänar större uppmärksamhet/Grand Cru

1993 Saxofonisten Roland Keijser, 1994 Pianisten Jan Strinnholm
1995 Saxofonisten Gunnar Bergsten, 1996 Saxofonisten Anders Lindskog
1997 Pianisten Åke Johansson , 1998 Saxofonisten Krister Andersson
1999 Trumpetaren Gustavo Bergalli


2001 Basisten Kjell Jansson,

2002 Pianisten Arne Forsén och saxofonisten Kennet Arnström

2003 Pianisten Per Henrik Wallin, 2004 Saxofonisten Fredrik Ljungkvist

2005 Trumpetaren Staffan Svensson, 2006 Pianisten Lars Jansson
2007 Pianisten Maggi Olin. 2008 Saxofonisten Håkan Broström.


Kategorin omdöpt till Årets Guldkatt

2009 Basisten Palle Danielsson, 2010 Basisten Anders Jormin.

2011 Trumslagaren Bengt Berger. 2012 Trumslagaren Fredrik Norén

2013 Pedagogen Bertil Fält. 2014 Basisten/kompositören Georg Riedel.

2015 Trombonisten/sångaren mm Nils Landgren.

2016 Pianisten, kompositören Monica Dominique.

2017 Gitarristen, kompositören Georg "Jojje" WadeniusJazzkatten
Lisen Rylander

JazzkattvinnarePalle Danielsson

Guldkatt
Nina de Heney

Jazzkatten 2012

Årets musiker

Jan Johanssonstipendiater 1969-2017

Efter pianisten och kompositören Jan Johanssons tragiska och alltför tidiga bortgång 9 november 1968 instiftades ett stipendium, som sedan dess årligen delats ut.


Här är samtliga mottagare;

1969 Lars Sjösten, 1970 Pål-Olle och Nils Agemark, 1971 Bengt Hallberg,
1972 Lennart Åberg, 1973 Bernt Rosengren och Elisabeth Hermodsson,
1974 Bengt Arne Wallin, 1975 Åke Johansson, 1976 Rune Gustafsson,
1977 Lars Färnlöf, 1978 Göran Strandberg, 1979 Rune Carlsson,
1980 Red Mitchell, 1981 Rolf Ericson, 1982 Göran Lindberg,
1983 Monica Zetterlund och Per-Henrik Wallin, 1984 Bertil Lövgren,
1985 Lars Bagge, 1986 Erik Norström, 1987 Arne Forsén,

1988 Bobo Stenson och Arne Domnérus, 1989 Palle Danielsson,
1990 Lars Jansson, 1991 Pia Olby, 1992 Anders Jormin,
1993 Gösta Rundqvist, 1994 Roland Keijser, 1995 Bosse Broberg,
1996 Lena Willemark och Ale Möller, 1997 Egil Johansen,
1998 Georg Riedel, 1999 Joakim Milder, 2000 Jan Lundgren,
2001
Thomas Jutterström, 2002 Nils Lindberg, 2003 Ann Kristin Hedmark,
2004 Jan Allan, 2005 Anders Widmark, 2006 Kjell Öhman.
2007 Elise Einarsdotter.
2008 Mats Öberg.

2009 Esbjörn Svensson (postumt). 2010 Ann-Sofi Söderqvist.

2011 Bengt Berger. 2012 Merit Hemmingson. 2013 Martin Sjöstedt.

2014 Nisse Sandström. 2015 Cecilia Persson.

2016 Nils Landgren. 2017 Jonas Kullhammar. 2018 Sångerskan Meta Roos.Jan JohanssonMartin Sjöstedt
Louis Armstrongstipendiater 1971-2018
Louis Armstrongstipenium har delats ut varje år sedan 1971 och är på 5000 kronor. Det är numera Föreningen Klassisk Jazz som står bakom priset, som framför allt delas ut till musiker, men också till förtjänta administratörer mm.

 

Armstrongstipendiater:

1971: Ragnhild Sjögren, vo, Rolf Wahl, tp.

1972; Britt-Inger Bergström, vo, Tommy Jacobson, tb, Arne Ohlsson, tp.

1973: Erik Persson, s, Lars ”Sumpen” Sundbom. tp.

1974: Peter Kjellin, tp, Per-Erik ”Slim” Notini, p & vo.

1975: Olle Brostedt, bas, Fredrik John, tb

1976: Ulf Johansson Werre, p & tb

1977: Gunnar ”Ceasar” Andersson,p, Gösta Hägglöf, Krister Ohlsson, dr,

1978: Göran Eriksson, ts, Bunta Horn, cl, Sven Ståhlberg, dr

1979: Claes Brodda, ts, Lars Törnqvist, tp,

1980: Mikael Selander, g, Jörgen Zetterquist, co,

1981: Olle Orrje,tb, Ola Pålsson, tp.

1982: Sten Andersson, p, Eddie Bruhner, tp, Eric Lundborg,b.

1983: Bo Stenhammar, Olle Törnqvist, tp. Jan Åkerman, cl & as.

1984: HP Andersson, sax, Åke Edenstrand, p

1985: Gunhild Carling, tb,tp, vo, Bo Nerelius, Per Oldeaus, dr, Jan Åberg.

1986: Kjell Söderqvist, bjo.

1987: Bo Juhlin, tu, Anders Sandgren.

1988: Thord Larsson, as

1989: Dicken Hedrenius, tb, Berndt Helsing, p.

1990: Sabina Håve, vo, Eva Höglund-Norrman, vo, Orkie Nyström,

Tomas Örnberg, cl & as.

1991: Hans Ling, vib & s. Nils ”Kulan”Rehman, vo & b. Stelan Öbert.

1992: Antonia Benson, p, Tommy Ekeneståhl, co, Dennis Johnson,
Karin Kristensson, tp.

1993: Kerstin Arghe, Anna My Ekström, vo, Arne Högsander, cl,ts & tp.

1994: Per Kristensson, tb, Anna Maria Törnestam, tp,

1995: Marit Elfström, vo,  Elvy Jörgensen.

1996: Göran Lind, b, Klas Lindquist, as, Bengt Rosenqvist-

1997: Niklas Carlsson, tb, Jack Lidström. tp, Claes Ringqvist, co.

1998: Joakim Falk, tp. Jennie Löbel. Vo. Jan Stolpe, tp.

1999: Bent Persson, tp, Frans Sjöström, bs, Jacob Ullberger,  bjo & g.

2000: Kenneth Arnström, as & ts, Erik Berndalen, tp, Hans Brandgård, tb,
Rolf Carvenius, cl.

2001: Mårten Lundgren, tp, Paul Strandberg, co,

2002: Benny Rigman, as, Olof Skoog, ts, Rolf Sundby, tp.

2003: Christer ”Cacka” Ekhé, co, cl & dr,  Jens Lindgren, tb, Andreas Öberg, g,

2004: Olle Nyman, bjo, g & p, Anna Sise, vo, Johnny Wahllberg, tb.

2005: Rolf Ekeleund, co, Pelle Larsson, p, Gustav Lundgren, g.

2006: Caroline Fromell. cl, Sven Gustafsson, Staffan Kjellmor, tp, flh.

Mattias Puttonen, dr.

2007: Robert Josephsson, Anders Alm, cl,as, Cissi Larsson, cl, vo,

Hans Ingelstam, tb.

2008: Daniel Tilling, piano, Hans Gille, co, Björn Bärnheim, Leif Blunk, tp.

2009 Fredrik Lindborg, sax, kl, Greger Röhr, tb, Ulf Albrektsson

2010 Leo Lindberg, piano. Lasse Mattsson piano mm. Rune Pettersson, ss (postumt)

2011 Björn Ingelstam, trumpet. Christer Fellars, trumpet, Lasse Eriksson, klarinett. Ingemar Wågerman, piano mm.

2012 Ronnie Gardiner, trummor. Isabella Lundgren, sång. Björn Sjödin, trummor.

2013 Magnus Wiklund, trombon. Bert Slättung. tuba, barytonsax och bassax. '

Göran Stachemsky,banjo, gitarr och kontrabas

2014 Peter Nydahl, piano. Erling Ribbing, klarinett.

Per- Ólof Karlström. adminstratör mm.

2015 Karl Olandersson, trumpet. Holger Gross, banjo/gitarr.

Gunnar Holmberg, journalist/fotograf.

2016 Josefin ,Peters sång. Gunnar Lidberg, fiol, John Högman, saxofon.

2017 Erik Tengholm, trumpet, Ragnar Tretow, trumpet
Hans Zakrisson, trombon

2018 Terese Lien Evenstad, violin, Jespere Kviberg, trumslagare, Claes Tillander, klubbordförande, konsertarranggörUlf Johansson Werre
Stipendiat 1976

Gunhild Carling

Stipendiat 1985Tomas Örnberg

Stipendiat 1990Anna Sise

Stipendiat 2004


Ronnie Gardiner

Stipendiat 2012


Klassiska

skivomslag


DIG Jazz presenterar

jazzomslag man

minns eller missat!.
Se mer än 200

Klassiska skivomslag

Lars Gullin Special

DIG Jazz presenterar 93

skivomslag med Lars Gullin.

Charlie Parker Special
Andy Warhol Special

skivomslag


Christer Boustedtstipendiater 1987-2010

4 september 1986 gick altsaxofonisten, skådespelaren mm Christer Boustedt bort, endast 47 år gammal. Under sina sista år bodde Christer i lilla hälsingebyn Svabensverk, där det under många år arrangerades en årlig, högklassig jazzfestival till hans minne, där då även ett Christer Boustedtstipendium på 10 000 kronor delades ut till förtjänt musikant.

Festivalen har upphört men stipendiet fortsätter att delas ut.


Christer Boustedt

Följande har vunnit Christer Boustedtstipendiet:

1987 Sångerskan Nannie Porres.1988 Pianisten Lasse Werner

1989 Basisten Björn Alke.1990 Trumslagaren Erik Dahlbäck

1991 Trumpetaren Muffy Falay. 1992 Trumslagaren Rune Carlsson

1993 Basisten Torbjörn Hultcrantz.1994 Trumpetaren Bertil Lövgren

1996 Trumpetaren Bosse Broberg.1998 Saxofonisten Krister Andersson

1999 Pianisten Per Henrik Wallin. 2000 Basisten Lasse Lundström

2001 Saxofonisten Bernt Rosengren. 2002 Trumslagaren Gilbert Matthews

2003 Pianisten Åke Johansson. 2004 Saxofonisten Gunnar Bergsten

2005 Pianisten Gugge Hedrenius. 2006 Pianisten Lars Sjösten

2007 Saxofonisten Håkan Lewin 2009 Pianisten Ann-Marie Henning.

2010 Pianisten Göran Lindberg


Faschings Vänners stipendiater 1989-2018

Föreningen Faschings Vänner instiftade 1988 ett årligt stipendium som går till ung lovande jazzmusiker. Prissumman 2017 är 20 000 kronor.


Följande har tilldelats priset:

1989: Stina Nordenstam, sång. 1990: Peter Asplund, trumpet
1991: Johan Hörlén, saxofon. 1992: Peter Nilsson, trummor
1993: Amanda Sedgwick, saxofon.1994: Mårten Lundgren, trumpet
1995: Magnus Lindgren, saxofon. 1996: Daniel Karlsson, piano
1997: Anders Garstedt, trumpet.1998: Paul Pesonen, gitarr
1999: Torbjörn Zetterberg, kontrabas. 2000: Karin Hammar, trombon
2001: Jonas Östholm, piano. 2002: Andreas Öberg, gitarr
2003: Adam Forkelid, piano. 2004: Emily McEvan, sång
2005: Calle Rasmussen, trummor. 2006: Gunilla Hedin, sång
2007: Magnus Wiklund, trombon. 2008: Lena Swanberg sång

2009: Kristian Brink saxofon.

2010 Elin Larsson saxofon och Erik Lindeborg piano.

2011 Trombonisten Lisa Bodelius.

2012 Gitarristen Steinar Aadnekvam.

2013 Trumslagaren Konrad Agnas

2014 Saxofonisten Johan Christoffersson.

2015 Pianisten Leo Lindberg

2016 Trumslagaren Karl-Henrik Ousbäck

2017 Trumpetaren Erik Tengholm.

2018. Pianisten Anna Gréta SigurdardóttirElin Larsson


Erik Tengholm

Hedersgäster på Umeå Jazzfestival 1974-2016

Umeå Jazzfestival, som startades 1968, har sedan 1974 bjudit in en eller flera hedersgäster, som hedras med en glasskulptur och framträder under festivalen.


1974; Thore Ehrling. 1975: Lars Gullin. 1976: Arne Domnérus och Harry Nicolausson. 1977: Jan Johansson (postumt). 1978: Bernt Rosengren. 1979: Rolf Ericson. 1980: Berndt Egerbladh. 1981: Bengt Hallberg. 1982: Thore Jederby och Gösta Törner. 1983; Bobo Stenson. 1984: Red Mitchell. 1985: Lars Lystedt. 1986: Eje Thelin. 1987: Gunnar Svensson. 1988: Björn Alke. 1989: Lasse Werner. 1990: Monica Zetterlund.  1991: Anders Kjellberg. 1992: Palle Danielsson. 1993: Lennart Åberg. 1994: Anders Jormin. 1995: Fredrik Norén. 1996: Ulf Adåker. 1997: Sten Öberg. 1998: Lars-Göran Ulander. 1999: Jonas Knutsson. 2000: Christian Spering. 2001: Putte Wickman. 2002: Anders Bergcrantz. 2003: Lars Jansson. 2004: Ulf Wakenius. 2005: Rita Marcotulli. 2006: Toots Thielemans.  2007: Marilyn Mazur.

2008: Mats Gustafsson. 2009 Jon Christensen. 2010 Tomasz Stanko.

2011 Lina Nyberg. 2012 Harald Svensson. 2013 Sidsel Endresen.

2014 Mats Öberg. 2015 Lindha Kallerdahl. 2016 Bengt "Beche" Berger.

2017 Fredrik Ljungkvist.Lina Nyberg

Årets hedersgäst 2011

Stiftelsen Thore Ehrlings Minnesfond

Till minne av den legendariske trumpetaren och orkesterledaren Thore Ehrling instiftades denna stipendiefond, som administreras av SKAP, Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik. Den årliga stipendiesumman är 40 000 kronor.


Stipendiatere:

1989 Arne Domnérus. 1990 Bengt Hallberg.1991 Mats Olsson
1992 Putte Wickman. 1993 Bengt-Arne Wallin.1994 Jan Allan
1995 Gunnar Svensson. 1996 Anders Berglund. 1997 Georg Riedel
1998 Rune Gustafsson. 1999  Weine Renliden. 2000 Monica Zetterlund
2001 Alice Babs Sjöblom.  2002 Nils Landgren. 2003 Charlie Norman
2004  Louise Hoffsten. 2005 Benny Andersson  & Helen Sjöholm
2006  Tommy Körberg. 2007 Björn Skifs. 2008 Nils Lindberg

2009 Sven-Bertil Taube. 2010 Jan Lundgren.

2011 Rigmor Gustafsson. 2012 Svante Thuresson.


Laila och Charles Gavatins stiftelse
för jazzmusik. Stipendiater 1990-2017

Stiftelsen för Jazzmusik bildades 1989 genom en donation från Laila och Charles Gavatin, som även driver skivbolaget Touché Music.
Stiftelsen har till ändamål att stödja svenska och utländska musikanter, som verkar för att hålla jazzmusiken levande. Stipendiet har hittills tilldelats musiker som inte är helt unga men som man anser förtjänar större uppmärksamhet

Prissumman 2017är 80 000 kronor.


Här är samtliga stipendiater:

1990: Knud Jörgensen, piano.
1992: Bengt Hanson, bas och Gustavo Bergalli, trumpet.

1994: Anders Lindskog, saxofon. 1996:  Kjell Jansson, bas.
1997: Agneta Baumann, sång. 1999: Olle Steinholtz,bas.

2000: Ulf Adåker, trumpet. 2002: Anders Persson, piano.
2004 Rafael Sida, slagverk, 2006 Max Schultz. gitarr.
2008 Amanda Sedgwick, altsax. 2009 Anders Kjellberg, trumslagare.

2010 Ove Ingemarsson, saxofon. 2011 Trumpetaren Dan Johansson.

2012 Tromboniisten Dicken Hedrenius.

2013 Pianisten, kompositören, arrangören Ann-Marie Henning

2015 Trumpetaren, kompositören, bandledaren Bosse Broberg

2017 Trumpetaren, kompositören Nils Janson.Anders Kjellberg

får 2009 års stipendium av

Laila Gavatin

Harry Arnoldstipendiet 1992-2016

Harry Arnoldstipendiet delas ut av Harry Arnoldsällskapet till minne av storbandsledaren, arrangören och saxofonisten Harry Arnold, som gick bort i februari 1971, endast 50 år gammal.

Samtliga prisstagare:

1992 Amiralens Storband. 1993 Radioprofilen Leif "Smoke Rings" Anderson
1994 Pianisten Jan Lundgren. 1995 Trombonisten mm Ulf Johansson Werre
1996 Jörgen Nilsson (kapellmästare och bildare av Monday Night Big Band)
1997 Altsaxofonisten Arne Domnérus. Pianisten 1998 Staffan Åkerberg.

1999 Sångerskan Sara Ahlcrona.Vibrafonisten 2000 Lars Erstrand
2001 Tenorsaxofonisten Jesper Thilo. 2002 Bernt Sjögren (eldsjäl och

kapellmästare för bl a XL Big Band). Ternorsaxofonisten 2003 Bengt Håkansson.

2004 Sångerskan Miriam Aïda. 2005 Gitarristen Bo Sylvén-sångerskan Lisa Linn
2006 Trumpetaren Mårten Lundgren. 2007 Trombonisten Vincent Nilsson
2008 Saxofonisten och storbandsledaren Helge Albin.

2009 Trombonisten och sångaren Nils Landgren.

2010 Trumpetaren Anders Bergcrantz. 2011 Sångerskan Viktoria Tolstoy.

2012 Basisten Lasse Lundström.2013 Pianisten Mattias Nilsson.

2014 Trumpetaren och sångaren Niklas Fredin.

2015 Trombonisten och storbandsledaren Jan Slottenäs.

2016 Sångerskan Vivian Buczek.Harry Arnold

Läs om Harry Arnold

SJRs Jazzkanna 1993-2018

Svenska Jazzriksförbundets (SJR) Jazzkanna har delats ut sedan 1993 för nydanande insatser inom jazzmusiken.


Här är samtliga Jazzkannevinnare:
1993: Joakim Milder, saxofon. 1994: Anders Jormin,bas.
1995: Lennart Åberg, saxofon. 1996: Jonas Knutsson, saxofon.
1997: Bobo Stenson, piano. 1998: Lars Danielsson, bas.
1999: Per "Texas" Johansson, saxofon. 2000: Mats Gustafsson,saxofon.
2001: Fredrik Ljungkvist, saxofon. 2002: Lina Nyberg, sång.
2003: Palle Danielsson, bas.2004: Maggi Olin, piano
2005: Staffan Svensson, trumpet.2006: Per Henrik Wallin,piano (postumt)

2007: Bengt Berger. trummor. 2008: Ann-Sofi Söderqvist, trumpet.

2009 Alberto Pinton, saxofon. 2010 Helge Albin, saxofon, bandleldare.

2011 Lindha Kallerdahal, sång. 2012 Magnus Broo, trumpet.

2013 Sofia Jernberg, sång. 2014 Cennet Jönsson, saxofon, pedagog.

2015 Jon Fält, trummor., 2016 Susanna Lindeborg, piano, komposition.
2017 Karin Hammar, trombon. 2018 Michala Østergaard-Nielsen, trummor


SJRs Hederspris 2002-2017

Sedan 2002 delar också Svenska Jazzriksförbundet (SJR) ut ett hederspris för livslång insats inom jazzen,"Lifetime Achievement". Det kan även gå till internationella musiker.

Hedersprisvinnare:

2002 Svend Asmussen. 2003 Toots Thielemans. 2004 Rune Gustafsson.
2005 Johnny Mekoa. 2006 George Russell. 2007 Bengt Arne Wallin .
2008 Jan Allan. 2009 Georg Riedel. 2010 Bernt Rosengren.

2011 Bengt Hallberg. 2012 Alice Babs. 2013 Monica Dominique.

2014 Boase Broberg. 2015 Erik Norström. 2016Svante Thuresson.

2017 Lars LystedtLindha Kallerdahl


Toots Thielemans
Lars Färnlöfpriset 1994-2017

Västerås Stads Jazzpris till Lars Färnlöfs minne har delats ut nio gånger till tio olika musikanter. Det instiftades efter kompositören och trumpetaren Lars Färnlöfs alltför tidiga bortgång 13 februari1994.

Prisets ändamål är att "belöna en musiker som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås. Pristagaren skall både i komposition och musicerande verka i Lars Färnlöfs anda." Prissumman är 20 000 kronor.


Följande  musiker har fått Lars Färnlöfpriset:

1994 Pianisten Bobo Stenson. 1995 Pianisten Esbjörn Svensson

1996 Trumslagaren Magnus Öström. 1997 Saxofonisten Magnus Lindgren

2000 Saxofonisten Johan Borgström. 2003 Pianisten Jonas Östholm

2006 Basisten Palle Danielsson och trumslagaren  Fredrik Norén.

2008 Trumpetaren Karl Olandersson. 2009. Saxofonisten Joakim Milder.

2012 Trombonisten, sångaren Nils Landgren,

2015 Pianisten och kompositören Monica Dominique,
2017 Trumpetaren och komposirören Jonne BentlövLars Färnlöf
DIG Special:

Lars Färnlöf
Artiklar om

trumpetaren och
kompositören
Lars Färnlöf .

Lars Gullinstipendiaterna 1997-2018

Lars Gullin gick bort 17 maj 1976. Lars Gullin-priset har delats ut sedan 1997, och är instiftat av Lars Gullin Sällskapet (LGS), Länsstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden på Gotland samt tidskriften Orkester Journalen (OJ).

I priset har hittills ingått en statyett av skulptören Stina Lindholm samt ett resestipendium på 10.000 kronor.
Priset delas traditionsenligt ut vid
en sommarkonsert i Lars Gullins födelseort Sanda på Gotland, där det sedan 2011 finns ett Lars Gullinmuseum.

Förslag till det aktuella årets pristagare lämnas till OJ i början av året. Detta ligger sedan till grund för det beslut som fattas av LGS:s styrelse. Priset delas ut vid en sommarkonsert i Sanda på Gotland. .

 

Pristagare:

1997 Lars Sjösten, piano. 1998 Peter Gullin, barytonsaxofon.
1999 Gunnar Bergsten, barytonsaxofon. 2000 Jan Allan, trumpet

2001 Seppo Paakunainen, barrytonsaxofon. 2002 Gunnel Mauritzson, sång

2003 Nils Lindberg, piano. 2004 Bernt Rosengren, tenorsaxofon.
2005 Georg Riedel, bas. 2006 Fredrik Norén, trummor

2007 Gunnar Eriksson, körledare. 2008 Lennart Åberg, saxofon.
2009 Rune Gustafsson, gitarr. 2010 Bengt Hallberg piano, komposition.

2011 Bosse Broberg, trumpet..2012 Stefan Forssén, piano, komposition.
2013 Saxofonisten Elin Larsson, 2014 Lina Nyberg, sångerska, kompositör.

2015 Andreas Pettersson, gitarr och bandledare.

2016 Jonas Kullhammar, saxofonist, kompositör, bandledare-

2017 Roland Keijser, saxfonist, flötist. klarinettist mm.

2018' Magnus Lindgren, tenorsaxofonist, flöjtist, klarinettist, kompositör, arrangör.Lars Gullin1928-76

Skivomslag

DIG Special:

Lars Gullin

DIG Jazz Special

med 93 omslag
med Lars Gullin.


Django d´ Or-pristagare 1999-2011

Swedish Jazz Trophy, den svenska varianten av det franska Django d´ Or-priset har delats ut sedan 1999 i tre olika kategorier, Master of Jazz, Contemporary Star of Jazz och Legend of Jazz.

Pristagare:

Master of Jazz

1999 Putte Wickman. 2000 Arne Domnérus. 2001 Bengt Hallberg. 2002 Alice Babs. 2003 Bernt Rosengren. 2004 Monica Zetterlund. 2005 Bosse Broberg.
2006 Georg Riedel. 2007 Bobo Stenson. 2008 Palle Danielsson. 2009 Jan Allan.

2010 Bengt-Arne Wallin. 2011 Rune Gustafsson.


Contemporary Star of Jazz

1999 Bobo Stenson. 2000 Bernt Rosengren. 2001 Palle Danielsson. 2002 Lennart Åberg. 2003 Per Henrik Wallin. 2004 Jonas Kullhammar. 2005 Ulf Wakenius.
2006 Magnus Lindgren. 2007 Esbjörn Svensson. 2008 Jan Lundgren.
2009 Anders Bergcraniz.2010 Jacob Karlzon. 2011: Peter Asplund.


Legend of Jazz

1999 Lars Gullin. 2000 Jan Johansson. 2001. Rolf Ericson. 2002 Åke Hasselgård. 2003 Eje Thelin. 2004 Rolf Billberg. 2005 Åke Persson. 2006 Monica Zetterlund.
2007 Putte Wickman.
2008 Christer Boustedt. 2009 Arne Domnérus.

2010 Esbjörn Svensson. 2011 Per Henrik Wallin.Putte Wickman
Django d´Orvinnare

1999 och 2007

Börje Fredrikssons Minnesstipendium 1999-2008

Börje Fredriksson var Eskilstuna-sonen och jazzmusikern, som gick bort endast 31 år gammal 1968. Han var den mest lovande unge tenorsaxofonisten i Sverige under 1960-talet och hans musik var nyskapande. Stipendiet på 5000 kronor delas ut av Eskilstuna Jazzclub och syftar till att uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser inom jazzen med anknytning till Eskilstuna.

Stipendiater:

1999 Rolf Boström. 2000 Krister Andersson. 2001 Jan Hendén. 2002 Marcus Lewin. 2003 Lasse Müller. 2004 Arne Wilhelmsson. 2005 Emil Strandberg. 2006 Johan Lewin. 2007 Stefan Wistrand. 2008 Anders Andersson.


Börje Fredriksson

Initierad artikel om tenor-
saxofonisten, kompositören

Börje Fredriksson

(1937.68)

Åke Hasselgårdstipendiet 2000-2016

Klarinettisten Åke Hasselgård växte upp i Bollnäs och gjorde snabbkarriär på 1940-talet. Efter avslutade studier i Uppsala sökte han sig till USA. När han tragiskt omkom i en bilolycka i november 1948, bara 26 år gammal, hade han redan gjort sig ett namn där som Stan Hasselgard. År 2000 började Bollnäs Jazzclub dela ut ett minnesstipendium på 10 000 kronor.

Pristagare:

2000 Trumslagaren Jon Persson. 2001 Saxofonisten Linus Lindblom.

2002 Basisten Mattias Grönroos. 2003 Basisten Per-Ola Landin.

2004 Basisten Svante Söderkvist. 2005 Sångerskan Lena Swanberg.

2006 Basisten Johannes Nordgaard. 2007 Trombonisten Christine Carlsson.

2008 Trumslagaren Johan Käck. 2009 Pianisten Gunnar Åkerhielm.

2010 Saxofonisten Johan Jutterström.
2011 Pianisten och dragspelaren Fredrik Bertilsson.

2012 Basisten Emil Skogh. 2013 Gitrristen Joel Svensson.

2014 Trombonisten Kristoffer Siggstedt. 2015 Sångerskan Sofie Norling-

2016 Trumslagaren Anton Jonsson.Åke Hasselgård

Teckning: Gösta Törner

Läs mer om Åke Hasselgård

Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Jazzpris

Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Jazzpris är på 100 000 kronor och delas ut vid den årliga högtidssammankomsten i slutet av november. Pristagaren utses med motiveringen ”för ett konstnärskap av stor betydelse för den svenska jazzen”.

Mottagare:

2001 Pianisten Bengt Hallberg.2002 Basisten Palle Danielsson.

2003 Saxofonisten Mats Gustafsson. 2004 Pianisten Bobo Stenson.

2005 Sångerskan Monica Zetterlund (postumt). 2006 Saxofonisten Joakim Milder.
2007 Saxofonisten Lennart Åberg. 2008 Sångerskan Sofia Jernberg.

2009 Saxofonisten Bernt Rosengren. 2010 Basisten Anders Jormin.

2011 Saxofonisten Fredrik Ljungkvist. 2012 Pianisten Sten Sandell.

2013 Sångerskan Rigmor Gustafsson. 2014 Saxofonisten Jonas Kullhammar

2016 Sångerskan och kompositören Lina Nyberg.Lina Nyberg

Manifestpriset 2003-2017

Manifest, de små oberoende skivbolagens musikpris, delades 2013 ut för elfte gången och det på Nalen, Stockholm. Vinnarna utsågs i nio musikkategorier och fyra specialkategorier

Mottagare kategorin jazz:

2003-2006 (under uppdatering)

2007 Lennart Åberg with Peter Erskine "Free Spirit",

2008 Ludvig Berghe Trio "An Unplayed Venue" (Moserobie)

2009 Bobo Stenson Trio "Cantando" (ECM)

2010 The Opposite " Intertwined" (Kopasetic)

2011 Lekverk "Everyday " (Parallell)

2012 Jonas Holgersson "Snick Snack" (Moserobie)

2013 Bobo Stenson Trio "Indicum" (ECM)

2014 Magnus Öström "Searching for Jupiter" (Act)

2015 Cecilia Persson "Open reij" (Hoob Records)

2016 Per "Texas" Johansson "De långa rlltrapporna i Flemingsberg" (Moserobie)

2017 Mariam the Belivier "Love Everything"Magnus Öström

Searching for Jupiter

Alice Babsstipendiet 2004-2016

Stipendiet. som är på 50 000 kronor. instiftades i samband med Alice Babs 80-årsdag 2004.I kriteriet sägs att stipendiaten skall vara en ung jazzprofil, max 30 år, och en gränslös improvisatör. Priset förvaltas av Kungl.. Musikaliska Akademien.

Pristagare:

2004 Trombonisten Karin Hammar, 2005 Saxofonisten Klas Lindqvist.

2006 Basisten Torbjörn Zetterberg. 2007 Trumslagaren Jon Fält.

2008 Saxofonisten Jonas Kullhammar. 2009 Sångerskan Kristin Amparo.

2010 Gitarristen Erik Söderlind. 2011 Pianisten Erik Lindeborg.

2012 Munspelaren Filip Jers. 2013 Pianisten Naoko Sakata

2014 Trombonisten Lisa Bodelius. 2015 Sångerskan Linnea Henriksson.

2016 Basisten Mai Agan.Alice Babs

Jonas Kullhammar

Arne Domnérus Guldsax 2004-2012

Stipendiet. som idag är på 50 000 kronor. instiftades i samband med Arne Domnérus 80-årsdag 20 december 2004.

Pristagare:

2004 Saxofonisten Magnus Lindgren. 2005 Saxofonisten Klas Lindqvist.

2006 Saxofonisten Jonas Kullhammar, 2007 Pianisten Mathias Algotsson.

2008 Saxofonisten Karl-Martin Almqvist 2012 Saxofonisten Fredrik Lindborg.Arne Domnérus

Mathias Algotsson

Foto: Claes Tillander


Rune Gustafsson

Nannie Porres

Palle Danielsson

Monica Dominique

Monica Zetterlundstipendiet 2006-2018

Sångerskan, skådespelerskan, revyartisten Monica Zetterlund föddes i Hagfors 20 september 1937 och avled i Stockholm 12 maj 2005. I augusti 2006 bildades Monica Zetterlund Sällskapet, som har sett som en av sina uppgifter att samla in medel som tillförs Monica Zetterlunds Minnesfond. Från den delas årigen ut stipendier vars syfte är att stödja och uppmuntra musiker och artister som verkar i hennes anda.

Priserna deals ut vid årliga konserten "Monica Z Forever" i Stockholms Konserthus.

Stipendiater:

2006 Sångerskorna Ann-Kristin Hedmark (30 000:-). Lovisa Lindkvist (30 000:-)

2007 Saxofonisterna Bernt Rosengren och Ulf Andersson samt mångmusikanten Salem Al Fakir (delar på 80 000:-)

2008 Sångaren Svante Thuresson (40 000:-).Saxofonisten Lisen Rylander (20 000:-).

2009 Sångerskan Meta Roos (40 00o:-), sångerskan Lena Swanberg (20 000:-), sångaren Gustav Karlström (20 000:-),

2010 Gitarristen Rune Gustafsson (40 000:-).

Musikalarrtisten Joachim Bergström (20 000:-)

2011 Trumpetaren Jan Allan och sångerskan Maria Winther.

2012 Bröderna Agnas och skådespelaren Gösta Ekman.

Postumt hederspris till Lena Nyman.

2013 Sångerskan Nannie Porres (50 000:-). Sångaren och basisten Oskar Nilsson (30 000:-). Hederspris till Georg Riedel

2014 Pianisten Göran Llindberg (50 000:-) och pianisten Leo Lindberg (30 000:-)

2015 Pinisten/kompositören Monica Dominique (40 000:-) och basisten Palle Danielsson (40 000:-) samt sångerskan, harpisten Anna Jalkéus (30 000:-.

2016 Sångaren Claes Janson (50 000:-). Trombonisten Lisa Bodelius (30 000:-)

2017 Pianisten Bobo Stenson, saxifonissren/klarinettisten Krister Andersson, sångerskan Isabella Lundgren ( 50 000:- vardera)

2018 Pianisten, kompositören Mats Öberg (50 000:-)

Basisten Arvid Jullander (30 000:-)Skivomslag

DIG Special:

Lars Gullin

DIG Jazz Special

med 93 omslag
med Lars Gullin.


Bert Levins Stiftelse för Jazzmusik 2006-2015

Det var 2006 som Bert Levin donerade 3 miljoner kronor till en stiftelse, som under en tioårsperiod ska delal ut årliga stipendier och bidrag till musiker och arrangörer inom jazzområdet. Syftet med stipendiet är att göra det möjligt att genomföra väsentliga musikaliska projekt.
Bert Levin är, förutom stor jazzentusiast, fd ledarskribent på DN, statsekreterare (fp) i kulturdepartementet och Sifodirektör
.

Stipendiater:

2006 Trumpetaren Bosse Broberg,80 000:-, saxofonisten Fredrik Ljungkvist, 60 000:-

2007 Saxofonisten Krister Andersson, 75 000:-, pianisten Mats Öberg, 75 000:-.

2008 Saxofonisten Karl-Martin Almqvist, saxofonisten Bernt Rosengren, pianisten Gösta Rundqvist, pianisten Daniel Tilling (samtliga 75 000:-).

2009 Saxofonisten Amanda Sedgwick, trumpetaren Magnus Broo,
pianisten/kompositören Göran Strandberg.

2010 Trumpetaren Bertil Lövgren,Pianisten Mathias Lanaeus, saxofonisten Johan Hörlén, trumslagaren Peter Danemo. (samtliga 75 000 kronor)

2011 Trumpetaren Jan Allan, basisten Palle Danielsson, basisten Christian Spering, pianisten Jonas Östholm. (samtliga 75 000 kronor)

2012 Trumpetaren Ann-Sofi Söderqvist, pianisten Bobo Stenson, gitarristen Max Schultz, trombonisten Mats Äleklint (samtliga 75 000 kronor)

2013 Pianisten Cecilia Person, saxofonisten Lennart Åberg, pianisten Adam Forkelid, vibrafonisten Mattias Ståhl. (samtliga 75 000 kronor)

2014 Sångerskan/kompositören Lina Nyberg, tenorsaxofonisten Nisse Sandström, barytonsaxofonisten mm Alberto Pinton, pianisten Daniel Karlsson och saxofonisten Linus Lindblom. (samtliga 75 000 kronor)

2015 Trumpetaren Ulf Adåker, saxofonisterna Håkan Broström, Per "Texas" Johansson, Fredrik Lindborg, sångerskan Isabella Lundgren, basisten/ pIanisten Martin Sjöstedt. (75 000 kronor vardera).

Specialpris till Stockholm Jazz Orchestra på 80 000 kronor..Christian SperingAnn-Sofi Söderqvist


Daniel Karlsson
Trumslagarpriset 2006-2017

Efter en donation från J Christer Ericsson instiftades 2006 ett trumslagarpris, som delas ut av föreningen Jazz i Alingsås. Prissumman är 20 000:-

I juryn ingår bl a tidigare pristagare.

Prisvinnare:

2006 Rune Carlsson. 2007 Nils Bertil Dahlander. 2008 Anders Kjellberg.

2009 Bengt Starkj. 2010 Göran Kroon. 2011 Fredrik Norén.

2012 Jonas Holgersson .2013 Rasmus Kihlberg. 2014 Jesper Kviberg.

2015 Petur "Island" Östlund. 2016 Moussa Fadera.

2017 Johan Lövcrantz RamsayFredrik Norén

Anita O´Daypriset 2007-2013

Anita O´Daypriset har kommit till på initiativ av makarna Mona och Anders H Pers och delas ut av Jazzens Museum i Strömsholm. Priset är på 1000 dollar och går till sångerska som behärskar den jazzhistoriska traditionen och den klassiska repertoaren.

Stipendiater:

2007 Carin Lundin. 2008 Meta Roos. 2009 Gunhild Carling.

2010 LaGaylia Frazier. 2011 Vocalettes. 2012 Rigmor och Christina Gustafsson. 2013 Isabella Lundgren.Carin Lundin
JAZZNYHETER AKTUELLA EVENEMANG KLUBBJAZZ JAZZBÖCKER PORTRÄTT PRISVINNARE KLASSISKA SKIVOMSLAG LÄNKAR